Veiligheid gezondheid en milieu

In deze praktijkopdracht ga je kennis maken met veiligheid, gezondheid en milieu. Kijk eerst het onderstaande filmpje. Lees dan het kleine stukje basic theorie dat hieronder staat. Veel plezier met deze opdracht!

Wat ga je leren?

Hieronder een aantal leerdoelen bij deze opdracht. Beheers je deze leerdoelen als je klaar bent met deze opdracht? Dan heb je de opdracht voldoende uitgevoerd. Uiteraard is het een prima idee om je begeleider of docent te laten checken of je ze ook echt beheerst! Misschien wil je docent je wel een beoordeling (cijfer) geven voor deze opdracht. Laat de opdracht in ieder geval aftekenen door je begeleider of docent.

  • Je kunt een aantal veiligheidsaspecten bij het werken in een werkplaats noemen
  • Je kunt een aantal gezondheidsaspecten bij het werken in een werkplaats noemen
  • Je kunt een aantal milieuaspecten bij het werken in een werkplaats noemen
  • Je kunt van al deze aspecten voorbeelden noemen van preventie
  • Je weet wat de Arbowet is
  • Je weet wat een RI%E is

Video

Theorie Basic (n1)

Het filmpje hierboven vertelt over de Arbowet. Arbo betekent ARbeidsOmstandigheden. De Arbowet lezen is een heel gedoe. Dat doe je eigenlijk alleen als je bijvoorbeeld iets wilt weten over een bepaald onderwerp. Naast de Arbowet zijn er veel wetten die over allerlei zaken gaan. Ondoenlijk om die allemaal te kennen. Maar ze staan allemaal online.

In het filmpje hierboven wordt gesproken over een RI&E. In de RI&E breng je alle aspecten uit de Arbowet, en alle andere wetten, in kaart. Je hebt dan een overzicht van alle mogelijk gevaarlijke situaties in je bedrijf. Het bedrijf moet dan een plan maken (en uitvoeren!!) om al deze risico’s te verminderen. Dat heet preventie, een duur woord voor voorkomen.

In deze opdracht maak je kennis met een aantal zaken rondom veiligheid, gezondheid en milieu. Genoeg voor nu. Wil je bijna alles weten over de Arbowet: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving.

Hulpmiddelen en extra tips

Hier vind een lijst met extra informatie voor deze opdracht. Alles wat je nodig hebt of misschien kunt gebruiken.

Theorie PREMIUM (N2)

We hebben geen informatie over dit onderwerp.

we hebben geen e-learning over dit onderwerp.

Je kunt alle theorielessen van Carrosseriebouw ook bestellen als werkboek. Dat vind je misschien prettiger.

Theorie PRO (N3)

Als PRO-leerling kun je ervoor kiezen om grote opdrachten te doen. Het is slim om eerst de opdrachten te doen en daarna grote opdrachten te doen. Maar misschien vind je het leuker om grote opdrachten te doen, alleen of in een team. Bij deze opdracht horen de volgende grote opdrachten.

De komende jaren gaat MK Educatie aan de slag met ontwikkelen van de niveau 3 theorie leerstof voor Carrosseriebouw. Wil je hier meer van weten? Neem dan contact op met MK Educatie.

Wat vond je van deze opdracht?

Kom je hier straks terug om een reflectie in te vullen. Deze reflectie wordt gemaild naar het mailadres dat je invult.